Bandidos MC i Danmark har startat upp en stödklubb kallad "Mexican Team Work", där enbart ungdomar ingår.

Klubben får egna tröjor, och är underställd de olika Bandidosavdelningarna i Danmark. DR.dk uppger att uppgifterna har bekräftats av Michael Rosenvold, som är Bandidos Europapresident.

Hells Angels har sedan tidigare en liknande stödklubb för ungdomar som heter AK81.

http://www.bandidosmc.dk
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/03/07/0307125639.htm
http://politiken.dk/indland/ECE1916082/bandidos-opretter-grupper-for-unge-saa-laver-de-ikke-saa-mange-numre/
http://www.tv2nord.dk/artikel/247999:Kriminal--Politi--Bandidos-ungdomsklub-er-ikke-en-realitet