Mustafa Adnan blev vräkt från sin lägenhet i Rinkeby när han vägrade ta ner sin parabolantenn. Han tog då ärendet vidare till Europadomstolen i Strasbourg, som gav honom rätt. Det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna att som stat inte försvara en medborgares rätt att fritt ta emot information oberoende av gränser.

Den dåvarande värden, Kvarnhjulet AB, hotade med vräkning och ärendet hamnade först i hyresnämnden, som dömde till Adnans fördel, och sedan i Svea hovrätt, som ansåg att hyresvärden hade rätt.

Mustafa Adnan och hans familj blev uppsagda från hyreskontraktet. Hyresvärden tog senare tillbaka uppsägningen, men då hade familjen valt att flytta till Västerås.

Mustafa Adnan valde dock att ta ärendet vidare till Europadomstolen i Strasbourg. Han menade att den svenska staten hade brutit mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, genom att inte försvara hans rätt att fritt ta emot information oberoende av territoriella gränser. Därför stämde han den svenska staten, och igår kom domen som går på hans linje.

Europadomstolen anser att, i och med hovrättens beslut, har den svenska staten brutit mot artikel 10 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Europadomstolen anser också att en uppsägning av hyreskontraktet inte står i rimlig proportion till förseelsen att sätta upp en parabolantenn. Sverige har nu tre månader på sig att överklaga domen.