Rökförbudet kan komma att utvidgas till att även gälla utemiljöer som lekplatser, gågator och badplatser. Men även i personbilar kan det bli förbjudet att röka - ifall det finns barn i bilen.

Folkhälsoinstituet kartlägger nu de hälsorisker som ickerökare - och särskilt barn - riskerar att utsättas för på allmänna platser. I december överlämnas kartläggningen till regeringen, som sedan ska överväga ifall rökförbudet bör utvidgas och även gälla utemiljöer. Idag är det förbjudet att röka på krogar, skolor, sjukhus, bussar, flygplan och tåg.

http://www.fhi.se
http://www.sydsvenskan.se/sverige/rokstopp-pa-vag-i-bilen/