En muslimsk kvinna sökte arbete som städare på ett hotell i Blekinge, men nekades då hon krävde att få bära slöja. Diskrimineringsombudsmannen (DO) hävdar att kvinnan missgynnats som muslim, och stämde därför hotellet.

Orsaken var att hon enbart erbjöds arbeta bakom kulisserna, då det stred mot hotellet Ronneby Brunns klädkod att bära huvudbonad bland gästerna. Parterna har nu träffat en förlikning. Hotellet medger diskriminering och betalar kvinnan 50 000 kronor, vilket också var det belopp DO hade yrkat.

http://www.ronnebybrunn.se
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2013/DO-ingar-forlikning-med-hotell-som-diskriminerade/
http://www.lag-avtal.se/nyheter/diskriminering/article3660876.ece
http://www.bltsydostran.se/nyheter/ronneby/nekades-jobb-pa-grund-av-sloja-far-50-000-kronor(3697529).gm