Tre kvinnor i niqab nekades tillträde till en rättegång vid Göteborgs tingsrätt. Domaren hänvisade till maskeringslagen.

Nu har kvinnorna anmält händelsen till Justitiekanslern och begär 110 000 kronor per person i skadestånd. Justitieombudsmannen har redan kritiserat domaren och menar att förfarandet var fel.

http://www.dagen.se/nyheter/nekade-komma-in-till-tingsratten/
http://www.goteborgsfria.nu/artikel/97034
http://www.goteborgstingsratt.domstol.se
http://www.jk.se