Wikileaks publicerar i dag över 1,7 miljoner amerikanska diplomat- och underrättelserapporter samt kongresskorrespondens från 1970-talet. De har även läckt avslöjanden om Sveriges vapenaffärer med Indien.

En del av det nu läckta materialet handlar om att den förre indiske premiärministern Rajiv Gandhi skulle ha arbetat som mellanhand när Sverige ville sälja Viggen till Indien på 1970-talet.

Enligt dokumenten anställdes Gandhi av Saab för att hjälpa till med flygplansförsäljningen. Det blev dock aldrig någon Viggenaffär mellan Indien och Sverige. Indien köpte i stället brittiska stridsflygplanet Jaguar.

https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1975NEWDE14031_b.html
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1976NEWDE01909_b.html
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1976STOCKH04230_b.html
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1976STOCKH04231_b.html
https://search.wikileaks.org/plusd/?q=&qtfrom=1972-01-01&qtto=1972-12-31