I Danmark höjs röster för att legalisera bruket av "lättare" droger som cannabis. En dansk drogliberalisering skulle särskilt "drabba" södra Sverige, som genom sin närhet till Danmark redan är hårt utsatt för narkotikainflödet.

Anne Baastrup, danska socialistiske folkeparti (SF), har föreslagit en avkriminalisering av cannabisprodukter i Danmark, och att staten ska ansvara för produktionen och distributionen av drogen. Stora delar av socialdemokratin och flera höga tjänstemän stödjer detta förslag, bland annat flera domare, polischefen i Helsingör och översocialläkaren i Köpenhamn, Peter Ege.

Anledningen till att man diskuterar förslaget är en allt mer utbredd användning av rökheroin bland unga. Eftersom heroin anses vara en tung drog, menar man att en legalisering cannabis skulle leda till att unga håller sig till de "lätta" drogerna.