Den högerextrema och rasistiska tidskriften Nordland använder ett namn som ägs av Lantbrukarnas Riksförbund. Nu hotar LRF att stämma Nordland för brott mot grundlagen och namnstöld, skriver Svenska Dagbladet.

LRF registrerade namnet Nordland i mitten av 1980-talet, när den egna tidningen Land planerade att ge ut en edition i Norrland. LRF äger fortfarande utgivningsbeviset och har därför kvar rätten till namnet Nordland.

- Om några rasister använder vårt namn ska de åtalas, och det omedelbart, säger LRF:s ordförande Hans Jonsson till SvD. Utgivarna av tidningen Nordland har aldrig ansökt om utgivningsbevis för tidningen.

- Vi bryr oss inte om sånt där. Vi är ju inte en del av systemet. Och vi kommer inte att söka några bidrag heller för den delen, säger Peter Andersson, redaktör på Nordland. Namnet på tidningen har de valt till minne av en frivillig SS-division med nordiska medlemmar som opererade under andra världskriget.

Namnstölden upptäcktes när justitiekanslern skulle kontrollera ägaren till den för hets mot folkgrupp anmälda tidskriften. Som ägare till skriften stod i patent- och registreringsverkets register Lantbrukarnas Ekonomi-AB, ett bolag inom LRF-koncernen.

Fotnot: Nordland har givit ut 6 nummer. En helårsprenumeration på tidningen
kostar 160kr. Postgiro: 75 01 35-6. Nordland, Box 1088, 114 79 Stockholm.