Finansinspektionen anser att den virtuella valutan bitcoin öppnar för anonyma betalningar, och därför kan utnyttjas för penningtvätt. FI kräver därför registrering av företag som säljer och köper valutan. I ett meddelande skriver FI:

"Då bitcoins idag fungerar som ett betalningsmedel hos ett flertal återförsäljare i Sverige så väl som utomlands så uppfyller bitcoins förutsättningarna att klassas som ett betalningsmedel. Tillhandahållande av betalningsmedel utgör en sådan verksamhet som kräver anmälningsplikt enligt lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet (anmälningslagen), se 1 § 2 och 2 § första stycket anmälningslagen jämte 7 kap. 1 § 5 lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse."
Registreringskravet infördes i slutet av 2012. Hittills har endast två svenska företag - Goobit och Kapiton - som erbjuder konsumenter att köpa och sälja bitcoin för traditionella valutor registrerat sig hos FI.

http://www.fi.se
http://bitcoin.org
http://bitcoinwatch.com
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/fi-ser-risk-for-penningtvatt-med-bitcoin_8067992.svd
http://www.bitcoin.se/2012/12/04/finansinspektionen-klassar-bitcoin-som-betalningsmedel/
https://www.flashback.org/t2108743
https://www.flashback.org/t1447232