När den danska ölsorten Lust lanseras i Sverige den 2 maj, så blir det med en helsvart etikett. Detta sedan Systembolaget tvingat bryggeriet, Amager Bryghus, att censurera etiketten.

Lust ingår i ölserien Sinner series med sju olika smaker - en för varje dödssynd. Etiketternas design i serien varierar. Vrede symboliseras exempelvis av en arg bock, lättja av en karaktär hämtad från åttiotalsfilmen The Goonies, medan ölsorten Lust - i Danmark - har en tecknad kvinna i ett badkar.

I Sverige har Lust bara en svart etikett. Systembolaget hänvisar till den svenska alkohollagen. Där slås det fast att vid "marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas". Lennart Agén, Systembolagets presschef, skriver i ett mejl till Sydsvenskan:

"I det aktuella fallet är vår bedömning utifrån ett helhetsperspektiv att etiketten och namnet på artikeln Lust på ett tydligt sätt kan kopplas till sex, kärlekslust och sexuell framgång, detta i både bild och text."
Från danskt perspektiv uppfattas Systembolagets inställning och den svenska alkohollagen som gammalmodig och konservativ. Morten Valentin Lundsbak, en av två bröder som äger Amager bryghus, säger till Sydsvenskan:

"Jag tycker kanske att det är gammaldags regler i Sverige. Det ska inte vara pornografiska avbilder på en öl men det tycker jag inte det är här. Jag tycker att lagen är lite hård."
http://amagerbryghus.dk/265-143-sinner-series.htm
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Alkohollag-20101622_sfs-2010-1622/#K7
http://www.sydsvenskan.se/sverige/inget-naket-pa-flaskan/