Om alla fordringsägare krävde in sina fordringar skulle Vänsterpartiet tvingas i konkurs. En genomgång av partiets ekonomi som gjorts av Finanstidningen visar på 8,5 miljoner kronor i skulder, och 3,7 miljoner i tillgångar.

Bäst ekonomi av riksdagspartierna har, inte oväntat, socialdemokraterna, vars omsättning är större än alla andra partiers tillsammans. Mest beroende av partistöd är Miljöpartiet och Kristdemokraterna.