Polisen i Eskilstuna har funnit ett exemplar av den beryktade Maskeradligans brottsbibel. Boken från 1994 är en komplett handledning över svenska polisens verksamhet. Men den är långt ifrån aktuell idag, menar Rikspolisstyrelsen.

- Både polisens organisation och personalsammansättning har förändrats de två senaste åren, säger informationsdirektör Staffan Kellerborg på rikspolisstyrelsen till TT.

Svante Melin, tf kriminalkommissarie i Eskilstuna, har tagit del av boken "Maskeradligans handbok över svensk polis". Hans slutsats är att en stor del av handboken uppgifter som berör Södermanlands län, idag är inaktuella.

- Sådana här uppgifter blir fort inaktuella, i synnerhet nu när länen omorganiseras. I uppdaterat skick är dock handboken skadlig, menar Svante Melin. I boken står det att den ska uppdateras efter hand. Den är gjord som ett lösbladssystem så att man lätt ska kunna byta ut inaktuella uppgifter. Vilken skada boken hunnit göra innan uppgifterna blev inaktuella, kan Svante Melin inte svara på.

Eskilstunakuriren skriver på onsdagen att Maskeradligans brottsbibel beslagtogs av Eskilstunapolisen i början av sommaren. Det var vid en husrannsakan som man hittade boken. Den beryktade rånarligan dömdes i slutet av 80-talet till långa fängelsestraff. Handboken har skrivits av Maskeradligans kassör och ledare, Mats Rimdahl, innanför fängelsemurarna.

Bokens syfte är att vara till hjälp för personer som planerar brott. I boken finns till exempel uppställt länsvis var och när de olika poliserna arbetar, vilka registreringsnummer deras bilar har och vilka radiofrekvenser som används.

- Uppgifter om polisens fordon och radiofrekvenser är offentliga. Men vilka poliser som tjänstgör när och var, det är arbetsmaterial och alltså inte offentliga uppgifter, säger Staffan Kellerberg på rikspolisstyrelsen.

När ligan begärde ut uppgifter om polisens verksamhet och organisation avslogs ärendet i bland annat Eskilstuna polisdistrikt och sedan i Kammarrätten. Motiveringen var att ligamedlemmarna är yrkeskriminella och att uppgifterna skulle komma till nytta för framtida brottsplanering.

- Ligans medlemmar har missbrukat offentlighetsprincipen, säger Svante Melin. De aktuella uppgifterna finns dock med i handboken så ligan har kommit över dem på annat sätt.