Medlemmar i motorcykelklubbar som Hells Angels, MC Sweden och Bandidos får inte längre bära sina västar när de går på krogen i Stockholm, rapporterar Radio Stockholm.

Västförbudet infördes av de större nattklubbarna i city redan i våras. Enligt polisen har bråken blivit färre. För medlemmarna i mc-gängen är västarna viktiga. Deras image sitter i västarna, säger Stefan Tostemar, chef för Stockholmspolisens krog- och mc-grupp.

De njuter av uppmärksamheten och den rädsla människor känner inför dem. När västarna hänger i garderoben blir de anonyma kroggäster och håller en lägre profil. Andra gäster blir också mindre rädda. Vid krogbråk vågar de anmäla och vittna i större utsträckning, säger Tostemar.

Västförbudet har gått över förväntan. De bråk som polisen hade väntat sig i början uteblev. Flera krogar som först inte ville ansluta sig har nu gjort det. Det finns inga hinder för en krogägare att ha krav på en viss klädsel, till exempel slipstvång eller träskoförbud. Det är ingen rättighet att få komma in på en krog, däremot får man givetvis inte diskiminera folk för deras hudfärg eller religion, men det är en annan sak, säger Stefan Tostemar.