Ett 191-sidigt register över personer som dömts för sexuella övergrepp mot barn började i torsdags säljas på Nya Zeeland.

618 nyzeeländare som under de gångna fem åren gjort sig skyldig till sådana övergrepp namnges, liksom deras ålder, hemort och den tid de suttit i fängelse eller de bötesbelopp de ådömts.

Förläggaren Alister Taylor berättar att liknande register planeras i andra länder och att en australisk upplaga väntas komma ut inom två månader.