En kinesisk förläggare har givit ut en tecknad version av Karl Marx klassiska - och tunga - verk "Kapitalet". Serien är främst avsedd för barn, uppger nyhetsbyrån Nya Kina.

Det framgår emellertid inte hur serien illustrerar grundläggande marxistiska begrepp som mervärde, den vinst som lönearbetarna skapar men som kapitalisterna kontrollerar. "Kapitalet" gavs ut under åren 1867-1894.

Marknaden för tecknade serier som skildrar klassiska sagor samt historiska och akademiska verk har formligen exploderat på senare år i Kina.