Två stora uppslagna annonser för Filmnets tv-sportkanal är kränkande för både kvinnor och män. Det anser näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam (ERK) i ett fällande uttalande.

Den ena helsidesannonsen visar en kvinna i en utmanande pose i färd med att klä av sig. "Glöm det gumman", står det ovanför bilden. Vänder man blad i tidningen ser man den andra annonsenmed bilder på manliga idrottshjältar. "Det är super sport - Wouldn't miss it for the world", lyder rubriken.

Kvinnan används som blickfång av sexuell natur utan något samband med den marknadsförda sportkanalen, konstaterar ERK. Kvinnan framställs vidare som ett bland många tidsfördriv som mannen kan välja såvida han inte har annat att göra - som att titta på sport på tv.

Mannen å andra sidan framställs i annonsen som en person för vilken tv-sporten är allt. Andra intressen, som exempelvis hustrun, är av underordnad betydelse. Att framställa kvinnor och män på detta sätt är kränkande för båda könen, anser ERK.