I förra veckan lät vi Christoffer Rangne (Nationella Alliansen) ge sin bild av attentaten mot Expo. Där pekades bl.a. AFA (Anti Fascistisk Aktion) ut som syndabockar. Under veckan har även tidningen Expo tagit avstånd från AFA. Men vad vill AFA, och varför anser de att man bör agera militant mot nazister. Här kommer AFA:s version av vad som hänt.

"Den senaste tiden har nazisterna på Tomtebogatan 44 börjat leka stormtrupper. Flera organisationer som stödjer den antifascistiska tidningen EXPO har fått sina fönsterrutor krossade. Vid ett tillfälle, 19 maj, har en molotov cocktail slängts in i en lokal på Pipersgatan, Kungsholmen.

Vi ser allvarligt på dessa försök från fascisternas sida att skrämma till tystnad. Med aktionen natten mellan den 4 och 5 juni vill vi ge en tydlig markering av vår inställning. Vi tolererar inte en enda fascistisk oas, antingen den ligger på Södermannagatan (f.d. Last Resort), i Fryshuset, på Tjärhovsgatan (Asgård), på Tomtebogatan 44 eller någon annanstans. Och vi är beredda att använda de medel som krävs för att krossa försöken att starta en fascistisk rörelse i stan.

Vi dränkte in ytterdörren och flera bildäck med en bensin/olje-blandning och antände. Användandet av eld var ett kontrollerat och medvetet val från vår sida. Vi vill betona att det gjordes på ett sånt sätt att de som bor i huset inte kunde komma till skada. Syftet var, den här gången, inte heller att fysiskt skada de nazister som uppehöll sig i lokalen. Målet var istället att konkret visa vår beslutsamhet vad det gäller fascismen. Den har inget på jordens yta att göra.

Fascismen är det konsekventa uttrycket för ett samhälle som bygger på hat och exploatering av socialt svagare grupper. Men fascismen har också ett ansikte. I det här fallet ett gäng grabbar i 20-25 årsåldern som precis börjat praktisera sin fascistiska läggning.

Till de som bor i huset vill vi säga detta: Ni kan fortfarande vräka nazisterna. Till de andra: Fortsätt den antifascistiska kampen på det sätt som passar dig/er!

Krossa fascismen!
Kampen går vidare!

Vasastans Antifa"