Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Så får inte lille Albin stava sitt namn. Kammarrätten i Göteborg fann inget stöd i lagen för att döpa människor i sådan anda.

Den vida kända halländska namnstriden började med att länsrätten i Halland utdömde ett vite mot föräldrarna på 5000 kronor för att inget förnamn alls registrerats på gossebarnet, trots att han hunnit bli fem år. Då skickade föräldrarna in stavningen med 43 tecken.

Namnförslaget bör ses i patafysisk anda, skrev föräldrarna i sin inlaga. Men kammarrätten kunde inte se patafysiskt på stavningen. Parafysik är de inbillade lösningarnas vetenskap, uppfunnen av absurdisten Alfred Jarry som annars är mest känd som författare till teaterstycket "Kung Ubu".