FN har sedan 1993 proklamerat 3 maj som Världspressfrihetsdagen, eller World Press Freedom Day. Enligt dem är det bara 17 procent av världens befolkning som har yttrandefrihet. Årets tema är "Säkert att tala: Skydda rätten till yttrandefrihet i all media".

Målet med dagen är att uppmärksamma press- och yttrandefriheten, men även att påminna regeringar om de skyldigheter de har att upprätthålla rätten till yttrandefrihet, som beskrivs i artikel 19 i FN:s deklaration av de Mänskliga Rättigheterna. I ett meddelande skriver Unesco:

"Yttrandefriheten är under ständigt hot. Inte bara från regeringar som inte respekterar de mänskliga rättigheterna, utan också från den organiserade brottsligheten och extremistiska organisationer. 2012 var det dödligaste året någonsin för journalister."
Under dagen delar Reportrar utan gränser tillsammans med Unesco ut ett pris för att hedra någon som gjort mycket för pressfriheten. I år går priset till den fängslade etiopiska journalisten Reeyot Alemu. Hon får priset på grund av "enastående mod och motståndskraft och engagemang för yttrandefrihet".

http://www.worldpressfreedomday.org
http://www.unesco.se/bazment/Unesco/sv/Senaste-Nytt.aspx#varldspressfrihetsdagen
http://www.mediekompass.se/lektionstips/57-demokrati/2477-uppmaerksamma-pressfrihetens-dag
http://www.tu.se/opinion/pressfrihet/2651-uppmaerksamma-pressfrihetens-dag-nu-pa-mandag-3-maj
http://www.journalisten.se/nyheter/manifestation-pa-pressfrihetens-dag
http://www.wan-ifra.org/articles/2012/03/28/download-and-publish-the-free-wan-ifra-3-may-editorial
http://www.wan-ifra.org/wan-ifra-press-freedom-film
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/countdown-to-world-press-freedom-day/
http://fr.rsf.org/IMG/jpg/2013-carte-liberte-presse_1900.jpg