Sverige har slutit fred med mikrostaten San Marino. Sverige och Sam Marino slöt aldrig formellt fred efter trettioåriga krigets slut 1648. Nu förstår vi varför försvarsminister Thage G Peterson vågar banta det svenska försvaret så kraftigt.