Kriminalvårdsstyrelsen vill inte invänta justitiedepartementets översyn av lagen om förbud mot politiska uniformer.

Redan nu skärps därför reglerna på fängelserna och häkten, rapporterar personaltidningen Runtikrim. Kläder, märken, tidningar och flygblad som anknyter till nazism ska inte få förekomma på anstalterna.