Ägare och grundaren, Mats Öhrnell, berättar här historien om Happy headshop:

"Fröet till HAPPY grodde då jag via Internet kom i kontakt med forskning beträffande Cannabis. Till min förvåning visade den samlade forskningsbilden att cannabis är en av de ofarligaste och säkraste psykoaktiva substanser som mänskligheten känner till. Det är ej längre en vetenskaplig fråga utan en politisk fråga. Vi har odlat och brukat cannabis i åtminstone 10 000 år, förmodligen är det den första planta mänskligheten började odla överhuvudtaget. Vår ´civilisation´ och kultur möjliggjordes tack vare bl.a. cannabis. Detta beror inte endast på dess psykoaktiva egenskaper utan främst på att cannabis är vår planets mest användbara gröda. Amerikanska jordbruksdepartementet har gjort bedömningen att det går att framställa åtminstone 50 000 kommersiellt gångbara produkter ur cannabis - mat, kläder, papper, biobränsle, plaster, medicin etc. Vid en storskalighet skulle cannabis även kunna vända växthuseffekten och den pågående förgiftningen av vår planet.

När mekaniska skörde och processmetoder togs i bruk för kommersiell cannabis svarade herrarna Dupont, Mellon, Hearst och Ainslinger i USA med massiv skräckpropaganda (främst genom Hearst mediaimperium). Denna kampanj var så framgångsrik att Marijuana Tax act klubbades igenom 1936, vilket lade grunden till en klassificering av cannabis som klass 1 narkotika, samma klassning som t ex heroin. Samtidigt förbjöds även odling av kommersiell cannabis (hampa) och fältet lämnades fritt för de petrokemiska intressena. Dupont fick garantera amerikanska staten att de kunde ersätta alla de produkter där cannabis användes. Vidare lyckades USA via FN prångla ut denna föreställning på resten av världen.

Om vi nu ser oss omkring idag, 1996 i Sverige, så kan vi se att de lyckades över förväntan. Samma galenskap i form av skräckscenarior och propaganda, oftast utan varje spår av källforskning och eftertanke, rullar i stort sett utan avbrott över medborgarna och skapar outsägligt lidande för 10 000 tals människor i vårt land. Detta är ett förtryck av gigantiskt format.

Jag vandrade från häpnad till vrede desto mer insikt jag fick om denna konspiration och kände att detta vill jag arbeta med under resten av mitt liv. Som psykolog vet jag att information har ungefär lika stor påverkan på förändring som spagetti har på tegelsten, så var skulle jag börja, en Head-Shop vore väl inte så dumt. Helt lagligt kan jag saluföra de slipade och utvecklade produkterna som skapats av den globala cannabiskulturen. Sveriges inträde i EU försämrar inte saken, cannabis frön, diverse pipor och böcker är helt lagliga inom EU och EU:s allra heligaste är just ett fritt flöde av produkter - marknaden.

Sagt och gjort, i december 95 slog jag upp portarna till HAPPY Head-Shop på Södermalm i Stockholm, utan varje spår av smusslande. De första 2 månaderna förflöt lugnt, jag träffade mängder av trevliga, sansade men förtryckta människor. Jag fick under min tid i butiken en unik insikt i det gigantiska maskineri våra myndigheter konstruerat för detta speciella ändamål. Allt från hjärntvättsinstitutioner, sk vårdlagar (LVM, LVU) som effektivt kan frånta medborgarna deras grundläggande friheter och försätta dom i fasansfullt beroende situationer, socialbidragsindragningar, olika typer av hot och terror från myndigheter, kroppsliga övergrepp i form av utdragna urinprovstagningar, fängelse etc. Det var många som var helt förkrossade, jag minns speciellt en kvinna som ringde och grät och frågade ´varför kan jag inte få leva mitt eget liv, varför, varför, varför´. Vi skall då veta att bruka droger är lika normalt som att äta, dricka och ha sex - ett grundläggande mänskligt behov. Alla nyttjar droger, känner du t.ex. någon som inte använder socker, kaffe eller nikotin, alkohol, psykofarmaka, sk illegala droger mm? Vidare skulle det vara spännande att se hur många personer och hur mycket av våra begränsade resurser som binds upp av denna industri.

I januari blev jag tillfrågad av Jan Axelsson som driver flashback (en virtuell fri och ocensurerad tidning och samlingsplats på internet, http//www.flashback.se) om han fick ta upp HAPPY i sin nyhetsbulletin och nämnde att en rad tidningar och andra mediaföretag som prenumererade på den. Tiden var mogen, så jag sa att det var okej. Dagen efter kom Radio Stockholm och i deras släptåg, samtliga stora nyhetsmedia. I efterhand tycker jag att jag lyckades hyfsat bra med att få uttala det tabubelagda; att cannabis bruk inte leder till döden utan är t.ex. betydligt mindre farligt än alkohol. Att det inte finns något som helst samband mellan cannabis och heroin förutom det samband som åstadkommits genom att det är illegalt. Att cannabis inte är fysiskt beroendeframkallande och att alla eventuella negativa sidoeffekter är reversibla, dvs går tillbaka om man slutar sitt bruk etc etc.

Min ambition var även att ta upp frågan om den kommersiell cannabis (hampa) och jag var nära att lyckas. TV 4 uppmärksammade att WWF saluförde kläder av cannabis (hampa) med CANNABIS LÖVET på, vilket är det enda rätta för en miljöorganisation, men WWF backade ögonblickligen och TV 4 valde att klippa bort samtliga argument jag framförde. Sedan var det stopp. Det är skrämmande att samtliga miljöorganisationer, inklusive det svenska miljöpartiet, inte vågar argumentera i denna fråga, utan med sin tystnad bejakar lögnerna. Samtidigt går vår planet sakta men säkert en ekologisk katastrof till mötes. Som tur är finns det miljöorganisationer utanför våra gränser som vågar ta strid för planeten. Jag var till slut tvungen att stänga HAPPY i butiksform. När rättsliga processer inleddes och det allmänna trycket blev för stort, valde jag att vandra vidare till postorder och internet.

HAPPY befinner sig nu framförallt på det globala och fria (ännu så länge) informationsnätverket Internet, men vi bedriver även vanlig postorderverksamhet. Till hösten planeras ett initiativ till en Svensk organisation för Legalisering av Cannabis. Tillsvidare kommer ett arkiv med information och forskning successivt att byggas upp, främst på Internet. Vi är mycket intresserade av svenskt material, översättningar etc inom detta område, så om du vet om något som skulle kunna vara av intresse skicka eller hör av dig till HAPPY Head-Shop Box 20161, 116 62 Stockholm tel/fax: 08-6446401 URL: http://www.sativa.se.

Avslutningsvis skulle jag vilja rekommendera ett par böcker som jag funnit läsvärda. HEMP lifeline to the future av Chris Conrad, en fantastisk bok, en sammanställning av cannabis i dess helhet med utförliga källor för den intresserade, tryckt på 70% cannabis: Den Goda Fienden av Nils Christie och Kettil Bruun beskriver den destruktiva Nordiska narkotikapolitiken.

Love&Nature
Mats Öhrnell"