Den nyliberala organisationen Frihetsfrontens ordförande, Mattias Svensson, ställs i veckan inför rätta för värnpliktsvägran. Han hävdar att värnplikten är en form av slaveri och att statsmakten inte äger någon rätt att stjäla tio månader av hans liv. Mattias har bland annat debatterat värnplikten med dåvarande försvarsminister Anders Björck vid Moderaternas partistämma 1993.

- Jag är för ett starkt försvar, säger Mattias Svensson, men värnplikten kränker den rätt till självbestämmande som ska försvaras. Ute i Europa har man dessutom insett att värnpliktssystemet skadar försvaret genom att man får omotiverade män istället för välmotiverade. Mitt brott är att jag är man, intelligent och fysiskt och psykiskt frisk. Detta bestraffas i Sverige med tvångsarbete åt försvarsmakten eller fängelse.

Rättegången äger rum tisdagen den 16:e april kl 11.30 i Stockholms Tingsrätt, Scheelegatan 7.