Redan i December så började arbetet med en egen mailinglista. Vi nämnde det hela i korthet i nyhetbrevet FNA, och började sedan sålla ut vilka som skulle få vara med.

På grund av vissa tekniska problem, så dröjde listan, men sedan en vecka tillbaka så är nu Flashbacks mailinglista i full gång. Listan är dock av flera logiska orsaker sluten, och vi är ytterst selekterande av vilka som får vara med. En bra mailinglista innehåller omkring ett 50-tal personer. Blir det för många deltagare så innebär det att deltagarna riskerar att mer eller mindre drunkna i mail, (något som redan förekommer på vissa andra mailinglistor).

Även om bara 5 procent av FNA:s prenumeranter skulle vilja vara med, så skulle detta ändå innebära att listan redan blivit för stor, och ha närmare 100 deltagare. Däremot är givetvis du som har en god förankring i undergroundrörelsen alternativt ett brinnande intresse för underground och olika subkulturer välkommen.

De som godkänns kommer sedan att få information om regler m.m. De som får avslag meddelas inte. De som inte gör inlägg på listan (smygläsare) kommer också att slängas ut, (och istället hänvisas till FNA). Vad är underground och vilka områden kommer att diskuteras på mailinglistan är en fråga som vi tidigare fått. Följande exempel gavs i FNA #21:

"Alternativ sex (S/M, gay, fetishism, piercings osv.), politik (anarkism, nazism, revisionism, syndikalism, nyliberalism osv.), film (Nick Zedd, Richard Kern, Jörg Buttergeit, Russ Meyer m.fl.), musik (allt från G.G. Allin, punk och Roky Erickson till techno och ravekultur m.m.), droger (marijuana, LSD, mushrooms, ecstasy osv. ), serier (Robert Crumb, Anime och Walt Disney etc.), litteratur (Burroughs, Bukowski, Rollins osv.), bikerkultur (Hells Angels, Bandidos etc), religion (Church of Satan, Church of Subgenius, David Koresh osv.), men även annat som true crime, grafitti, kooks, terrorism, pranks eller vad som nu dyker upp på listan."
De som är intresserade av att få vara med kan skicka en "meritlista" (information om dig själv, dina intressen samt orsak till varför du vill vara med) till jan.axelsson@flashback.se.