Haschrökning är helt OK, tycker snart var tredje dansk enligt en ny undersökning. De förespråkar en "holländsk" attityd - att polisen ska koncentra sig på det tunga knarket.

Rapporten från psykologiska institutet vid Århus unsiversitet visar att antalet danskar som vill släppa haschet fritt ökat från 17 procent 1990 till 30 procent 1994. 87 procent vill desutom hellre dömma brottsliga narkomaner till behandling än straff. Samtidigt visar siffror att danska ungdommar nu dricker 65 procent mer alkohol än 1988.