Den 16 december demonstrerade 5000 personer i Hamburg för att protestera mot kriminaliseringen av tidningen Radikal. Demonstrationen, som var den största autonoma på flera år, gick lugnt till. Men polisen grep ändå ett hundratal deltagare på väg med ett pendeltåg för "upplopp".

Under förra sommaren genomfördes razzior mot ett 50-tal ställen i olika delstater. Fyra medarbetare kring Radikal häktades och nio personer fick gå under jorden. Motiveringen med repressionen var att slå mot de beväpnade motståndsgrupperna och stadsgerillorna Antiimperialistische Zelle (AIZ), Das K.O.M.I.T.E.E och Rote Arme Fraktion (RAF). Tidningen Radikal räknas in i dessa gruppers logistiska stöd, det vill säga att tidningen stödjer grupperna, sprider deras propaganda och fungerar som en länk mellan grupperna och sympatisörerna.

Radikal utvecklades i början av 80-talet till en viktig tidning för den då växande autonoma husockupationsrörelsen. Den blev ett forum för diskussion om strategier och utbytande av erfarenheter. Dessutom offentliggjorde Radikal nedtystade nyheter, som uttalanden från grupper som genomförde väpnade attacker i Tyskland. Myndigheterna försökte därför redan tidigt förhindra tidningen från att komma ut. 1984 dömdes en av utgivarna till två och ett halvt års fängelse, bland annat enligt den ökända terrorist-paragrafen 129a (vurmande för terroristisk sammanslutning).

Eftersom tidningen ändå fortsatte att komma ut försökte myndigheterna nu komma åt distributionsstrukturerna. 1986 genomfördes många husundersökningar på vänsterbokhandlar och hos påstådda återförsäljare. En av de återförsäljare de lyckades dömda fick sju års fängelse.