JO Claes Eklundh riktar skarp kritik mot Malmöpolisen för en husrannsakan i maj förra året. Polisen beslagtog anarkistiska tidskrifter i en lägenhet sedan grannar ringt och klagat på en ungdomsfest.

JO fastslår att polisens handläggning av ärendet uppvisar talrika och i vissa fall anmärkningsvärda fel och brister. Biträdande länspolismästare Gustaf Andersson har vidtagit årgärder för att förhindra ett upprepande. Därför vidtar JO ingen ytterligare åtgärd.