Anders Behring Breivik har ansökt om att få starta ett fascistiskt parti i Norge. Men hans ansökan är för närvarande avslagen.

Partiet ska heta "Det norske fascistparti og den nordiske liga", och enligt ansökan vara "demokratiskt fascistiskt". Det ska sträva efter att vinna parlamentariskt stöd för att upprätta en autonom norsk-nordisk urfolksstat vid namn "Norge Yggdrasil".

Breivik skickade in ansökan till Brønnøysundregistret den 19 februari i år, och försökte då att registrera en förening med partipolitiska ändamål. I ansökan framgår det att partiets styrelse ännu inte är vald, och att det för närvarande rör sig om ett enmansparti. Breivik skriver i ansökan:

"Partiets styrelse är ännu inte vald, så för närvarande är det ett enmansparti. Jag är därför osäker på ifall någon ordförande är nödvändig."
Brønnøysundregistret beslutade den 21 mars att i nuläget avslå Breiviks ansökan. Mette Siri Brønmo, kommunikationsdirektör vid Brønnøysundregistret, säger till Aftenposten:

"En förening ska vara två eller fler personer, och här är det bara Breivik. Dessutom saknas konstitutionella dokument och stadgar."
Ansökan gällde inte partiregistret, som bl.a. kräver minst 5 000 röstberättigades stöd, utan föreningsregistret.

Breiviks advokat, Tord Jordet, säger till VG att hans klient har en önskan om att driva politisk verksamhet inom demokratins och lagens ramar, och att han nu hoppas kunna samla sina likasinnade.

"Det krävs att två personer skriver under stiftelsedokumentet för föreningen och partiet för att det ska kunna registreras, så han hoppas hitta någon som kan göra det, men just nu arbetar han med att skicka brev med politiskt innehåll som stoppas i brevkontrollen."
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Anders-Behring-Breivik-vil-Astarte-norsk-fascistparti-7198505.html
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10103118
http://www.brreg.no