Båda ville de ha sex med varandra, ändå blev det så fel. När svenska Carina tog initiativet tyckte kurdiske Ali att hans manlighet kränktes. Han kastade henne ifrån sig och skrek: Hora:

Skildringen av kulturkrocken finns med i den nya boken Röster ur det mångsexuella Sverige. En rad människor med invandrarbakgrund berättar om kärleksmöten med svenskar. Svenskarnas berättelser saknas, men det är ett medvetet val, säger Kurdo Baksi, redaktör för boken:

"Oftast är det svenskar som skildrar invandrarnas situation. Den här gången är det invandrarna som tar till orda."