Justitiekanslern friar en artikel om Adolf Hitler i uppslagsverket Metapedia. Artikeln har anmälts för hets mot folkgrupp, då den anses vara för positiv till Hitler.

Artikeln, som inte är avslutad ännu, är positiv till diktatorn och har passusar om hans syn på judar. Var gränsen mellan skribentens och Adolf Hitlers åsikter går är enligt anmälan otydligt.

Justitiekanslern har fått en anmälan mot artikeln, för hets mot folkgrupp. Det blir dock ingen förundersökning. I sitt beslut skriver JK:

"Den anmälda artikeln innehåller en levnadsteckning av Adolf Hitler. I framställningen återges Adolf Hitlers syn på judarna. Artikeln innefattar inte något avståndstagande från Adolf Hitlers antisemitiska uppfattningar men inte heller något tydligt sympatiserande med dem, även om det framstår som underförstått att artikelförfattaren i och för sig intar en positiv hållning till Adolf Hitler.
En samlad bedömning av innehållet i artikeln leder mig emellertid till slutsatsen att denna inte kan anses innefatta hets mot folkgrupp i den mening som avses i den ovan nämnda straffbestämmelsen. Följaktligen ska det inte inledas någon förundersökning i ärendet."

Artikeln om Adolf Hitler på Metapedia:
http://sv.metapedia.org/wiki/Adolf_Hitler