Göta hovrätt fastställde förra måndagen tingsrättens friande dom mot en 33-årig kvinna som stått åtalad för rattfylleri, sedan hon kört bil med amfetamin i kroppen.

Den 33-åriga kvinnan dömdes i juni förra året av Linköpings tingsrätt för en rad brott, däribland stöld, snatteri och narkotikabrott. Tingsrätten ogillade däremot åtalet för rattfylleri. Kvinnan hade själv erkänt att hon vid ett tillfälle injicerat amfetamin alldeles innan hon satte sig bakom ratten. Blodprov visade att det måste ha rört sig om ansenliga mängder. Dock fanns inga vittnen till själva körningen.

Vid det andra tillfället hade kvinnan iakttagits av en polis som bedömde hennes körning som vinglig och osäker. Också denna gång visade blodprover att kvinnan var narkotikapåverkad. Men när det gäller narkotika är trafikbrottslagen långt ifrån så klar som när det gäller alkohol. Här finns inga promillegränser, utan endast en bestämmelse om att man inte får köra om man inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.

De expertvittnen som hördes i tingsrätten ansåg visserligen att narkotika bör ha påverkat kvinnans förmåga att köra bil, men rätten tyckte att deras antaganden var alldeles för generella för att utgöra grund för en fällande dom. Till den uppfattningen har nu också hovrätten anslutit sig. Åklagaren tänker inte gå vidare till högsta domstol, eftersom en utredning redan arbetar med att se över lagstiftningen när det gäller narkotika och trafik.

- Jag ser domen som ett bakslag, men framför allt visar den naturligtvis på behovet av ändringar i lagstiftningen, säger Hans Laurell, ansvarig för frågor om alkohol, droger och trafiksäkerhet på vägverket. Kopplingen mellan droger och bilkörning är komplicerad, bland annat på grund av att man inte vet om och på vilket sätt olika droger påverkar förmågan att köra bil. Det går, av naturliga skäl, inte att genomföra några vetenskapliga försök.

- Därtill kommer problem med bevisningen. Det är i dag omöjligt, eller åtminstone mycket svårt, att i laboratorieanalyser skilja spår av legala droger från illegala, säger Hans Laurell.

- Ännu finns det inte heller några enkla metoder för att testa om en person är narkotikapåverkad så som det finns när det gäller alkohol. Utredningen skall vara färdig med ett betänkande till hösten.