Tidningar från nazisttiden har tryckts upp på nytt som historiska dokument, men har nu blivit beslagtagna av delstaten Bayern.

Projektet går under namnet Zeitungszeugen (Tidningsvittnen) och ska pågå i ett år. Den engelske utgivaren Peter McGee ger helt enkelt ut nyutgåvor av tidningar från 30-talet. Bland dessa finns kommunistiska och borgerliga tidningar, men också nazistiska tidningar som Der Angriff och Völkischer Beobachter.

Bayerns justitieministern anser att tidningarna riskerar att bli ett verktyg i händerna på nynazisterna, en farhåga som bland annat tillbakavisas av Wolfgang Benz, professor vid Centrum för antisemitismforskning i Berlin.

http://www.zeitungszeugen.de/