Nordiska Nationalsocialister (NNS) läggs ner. Organisationen grundades 2009 efter att Rickard Ekman blivit utesluten från Folkfronten, numera Svenskarnas parti. På sin webbplats skriver man:

"Nedläggningen sker till förmån för den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen för att det på detta sätt endast ska finnas ett enat och starkt nationalsocialistiskt alternativ i Sverige."
"Enligt Nordiska nationalsocialisters stadgar ska organisationens tillgångar vid upplösning av verksamheten tillfalla en annan nationalsocialistisk organisation, vilken således blir Nordiska motståndsrörelsen."
Grundare och ledaren Rickard Ekman väljer samtidigt att avsluta sitt politiska engagemang, och kommer inte att fortsätta vara aktiv i politiska sammanhang. Det framgår dock inte varför de valt att lägga ner verksamheten, eller varför Ekman valt att lämna politiken. Nordiska motståndsrörelsen skriver på Nordfront.se:

"Trots beskedet finns det ändå möjlighet att något positivt kan komma ur det negativa. Särskilt som organisationsledningen tagit beslutet med nationalsocialistisk enighet i åtanke."
http://www.nordiskanationalsocialister.com
http://www.nordfront.se/nns-upphor-med-verksamheten.smr
http://camillasvra.wordpress.com/2013/05/08/nordiska-motstandsrorelsen-far-utokning-nar-nns-gar-i-graven/
https://www.flashback.org/t1661574
http://expo.se/2013/nazistorganisation-laggs-ned_5903.html