Webbplatsen Exponerat skriver idag att en användare blivit avstängd från Facebook i 12 timmar, sedan personen publicerat en tecknad satirbild av Gustav Fridolin (MP).

Det är oklart ifall det är bilden eller texten, "Tandvård för 50 kronor. För alla som varken betalar skatt eller har laglig rätt att vistas i landet", som enligt Facebook anses olämplig.

Satirbilden bygger på regeringens förslag om att personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska ha rätt till samma subventionerade tandvård som asylsökande.

http://www.exponerat.info/facebook-stangde-av-anvandare-for-tecknad-satirbild-pa-fridolin-mp/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Halso--och-sjukvard-till-perso_H003109/
http://regeringen.se/sb/d/1483/a/209340
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/169815
http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/papperslosa-far-ratt-till-tandvard/