Indien har som fjärde land i världen förbjudit delfiner som underhållning. Ett liknande förbjud finns sedan tidigare i Costa Rica, Ungern och Chile. Den nya lagen förbjuder:

"any person/persons, organizations, government agencies, private or public enterprises that involves import, capture of cetacean species to establish for commercial entertainment, private or public exhibition and interaction purposes whatsoever"
Den ansvarige ministern, Jayanthi Natarajan, säger att delfinernas höga intelligens gör att de bör ses som icke-mänskliga individer, och därför ha rättigheter som gör det oacceptabelt att hålla dem i fångenskap.

http://moef.nic.in/assets/ban%20on%20dolphanariums.pdf
http://ens-newswire.com/2013/05/20/india-bans-captive-dolphin-shows-as-morally-unacceptable/
http://www.digitaljournal.com/article/350578
http://www.treehugger.com/natural-sciences/indias-bans-exploitation-dolphins-says-they-should-be-seen-non-human-persons.html