I går valdes skateboard, som enda av åtta sökande idrotter, in i Riksidrottsförbundet (RF). Skateboard blir det 70:e förbundet i RF. 

Riksidrottsstämman, som motsvarar idrottens riksdag, hålls vartannat år och har aldrig tidigare haft så många sökande idrotter. De som inte godändes var armsport, bridge, cricket, frisksport, islandshäst, kroppskultur och paintboll.

Skateboard sökte inträde i Riksidrottsförbundet redan 2005 och 2007, men utan framgång. Men i går blev det ja vid Riksidrottsmötet i Luleå. Med 32 föreningar och 12 000 medlemmar över hela landet är kraven för ett inträde väl tillgodosedda.

Skateboard delas in i fem bedömingsgrenar; street, ramp, bowl, slalom och störtlopp. Medlemskapet ger Skateboardförbundet möjlighet att nu söka statligt lokalt aktivitetsstöd. Cirka sju-åtta kronor per deltagare och 60-minuters pass, som föreningarna kan söka för aktiva mellan 7–20 år.

http://www.dn.se/sport/skateboard-invalt-i-rf
http://hd.se/sport/2013/05/25/skateboard-pa-vag-in-i-finrummet/
http://www.sverigesskateboardforbund.se
http://www.rf.se