Justitiekanslern (JK) har väckt åtal mot Sebastian Karlsson, ansvarig utgivare för Realisten.se, för misstänke om hets mot folkgrupp.

Åtalet gäller tidningens artikelkommentarer. I artiklar om romer, somalier och polacker, har det av läsarna postats inlägg som enligt JK kan klassas som hets mot folkgrupp. Realisten.se skriver:

"Det rör sig om kommentarer som legat uppe en kort period och tagits bort så snart de uppmärksammats. Det är minst sagt tvivelaktigt att andra tidningar skulle åtalas för flera av kommentarerna och att målet i första hand är att komma åt Realisten.se snarare än de enskilda läsarkommentarerna som fick stor spridning först sedan de publicerats av Aftonbladet."
Sebastian Karlsson kommer att åtalas i Stockholms tingsrätt.
Realisten.se ägs av Svenskarnas parti.

https://www.realisten.se/2013/05/28/atal-vackt-mot-realisten-se/
http://www.aftonbladet.se/kultur/article15935619.ab
http://www.svenskarnasparti.se
http://www.jk.se