I Norge har nyligen Folkemakt-Oslo bildats. Det är en del ur gruppen som tidigare låg bakom norska Kaos? (ej att förväxla med den svenska tidningen Kaos). Enligt uppgift skall flera lokalgrupper vara på gång. Förutom traditonella aktiviteter så är även en tidning på gång.

Ytterligare information:
Folkemakt-Oslo, Poste Restante, S:t Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.