En liten spricka uppstod i en massiv svensk mur på onsdagskvällen i ett utskottsmöte i Bryssel. Socialdemokraten Maj-Lis Lööw följde sina partikamrater och röstade för en skrivning om att "kunna utvärdera även avkriminalisering av användning och marknadsföring av knarkråvaror". Med en utslagsröst vann denna formulering.

Konservativa gruppen, med svenska Charlotte Cederschiöld i spetsen, tog besviket avstånd från hela dokumentet. Kampen mot knarkliberaler och alla antydningar till knarkliberala tendenser i EU-parlamentet drivs av en sällsynt enad svensk front med alla från miljöpartister via samtliga socialdemokrater, centerpartister och ut till moderaterna.

Det svenska knarkkriget pågår i samtliga utskottsmöten, plenardebatter, rapportutskrifter. Alla knarkliberala anslag slås ned med bestämd hand och mangranna uppslutningar inför varje omröstning. Så envetna och högljudda är de svenska ledamöterna att andra nationaliteter börjat sucka: "En svensk nu igen".

Men på onsdagkvällen bröts fronten för en kort stund. I medborgarrättsutskottet avhandlades utskottets bidrag till parlamentsyttrande om hur EU kan bekämpa knark i samarbete med tredje världen. Ett inslag löd: "möjlighet att utvärdera andra metoder, bland annat avkriminalisering av användning och försäljning av knarkgrödor..."

Konservativa gruppen infann sig i stark formering för att rösta ned skrivningen men socialisterna, i knappt överläge, valde att rösta för och oväntat följde Maj-Lis Lööw sin grupp. Formuleringen kom in, med en utslagsröst.