Village Voice, en veckotidning som speglat subkulturen i New York i decennier, ska delas ut gratis på Manhattan. Det är ett försök att rädda tidningen, vars upplaga sjunkit drastiskt.

Det beror delvis på konkurrens från tidskrifter som Time Out New York (en avläggare av Londontidningen Time Out) och New York Observer. Målet är att åter hamna på en upplaga av 200 000 exemplar.