Ett raveparty som planerades i Mora nu i fredags har stoppats efter den senaste tidens uppmärksamhet kring att det förekommer droger på sådana fester. Så sent som veckan innan fick arrangörerna klartecken till partyt, men på måndagen blev det tvärt nej trots att avsikten var att det skulle bli en drogfri test.

- Det finns ingen möjlighet att gardera sig mot att ett raveparty inte drar till sig ungdomsskaror från andra orter där drogproblemet är stort, säger Peter Eriksson som är ansvarig för lokalen.