Statens biografbyrå har inte klippt i någon film sedan 1995. Nu ger riksdagspartierna tydliga signaler om att vuxencensuren är på väg att avskaffas.

Sverige är idag ensamt bland världens demokratiska stater att ha en myndighet med uppgift att granska vuxenfilm. I Norge tog man bort censuren för fem år sedan eftersom man ansåg att det rimmade illa med yttrandefriheten.

Den tekniska utvecklingen har också inneburit att merparten av all film distribueras och ses genom andra kanaler än biograferna och dit når inte Statens Biografbyrås saxar. Utredningen som väntas föreslå att filmcensuren slopas presenteras den 31 maj.