Thuleringen heter en svensk bokcirkel med inriktning på nazism och rasism. Bortsett en depositionsavgift på 150 kronor, så är all boklåning gratis.

Bland titlarna finns bl.a. böcker, skrifter och tidningar som 88-Westra Aros SA 80, White Power, Sverige åt svenskarna - svenskarna åt Sverige, Adolf Hitlers politiska testamente, The White Mans Bible, Die auschwitz - luge, SS Race Theory och många fler.

Ytterligare information:
Thuleringen, Box 485, 114 79 Stockholm.