De vietnamesiska myndigheterna har i veckan inlett en storstilad kampanj mot "sociala missförhållanden". Det som åsyftas är prostitution, narkotikamissbruk, pornografi och spel, men de första offren för kampanjen har blivit reklamskyltar för Coca-cola, Kodak och Fuji.

Det sägs ofta i Vietnam att de sociala missförhållandena beror på utländska influenser. Därmed är utländsk reklam alltid i farozonen för sådana kampanjer. Plast spändes över hundratals skyltar med reklam för Tiger Beer, Samsung m.m. eoch vissa kluddades över.

På Essoskyltarna lämnades bara en tiger synlig. Nya skyltar sätts upp med slagord mot synden. På en som dök upp i Hanoi i veckan syns klumpiga målningar med narkotikasprutor, en naken kvinna samt en videokassett med ordet "utländsk film".