Hur omfattande är egentligen brotten med rasistiska och främlingsfientliga motiv? Det ska Säpa utreda med hjälp av två kriminologer. Omkring 4 000 brott som anmälts de senaste två åren ska granskas. I undersökningen ska också den antirasistiska brottsligheten undersökas.