Fritid Stockholm vräker mc-klubben Denver Choppers från deras lokal i gamla Ekstubben i Flaten, utanför Stockholm. Anledningen är att några av medlemmarna har dömts av domstol för olika brott de har begått. Det utgör grund för fritidsförvaltningen att vräka mc-klubben.

Problemet är att klubben endast har en postadress med boxnummer och att det därför är svårt för förvaltningen att delge klubben beslutet om vräkning. Denver Choppers hyreskontrakt löper ändå ut under året, men Fritid Stockholm vill få ut dem ur stadens lokaler snarast möjligt.