Kända bråkstakar ska kunna portförbjudas från idrottsevenemang. Om de ändå tar sig in ska de kunna dömas för olaga intrång. Det föreslår trygghetsutredningen.

De personer som står för våldet i samband med framförallt fotbolls- och ishockeymatcher är ofta kända av klubbarna, men idag finns ingen laglig möjlighet att utestänga dem från arenorna om de inte gör sig skyldiga till brott vid själva matchen.

Det ska dock bli möjligt genom en utvidgning av begreppet olaga intrång i brottsbalken, föreslår utredarna. Idag gäller den bestämmelsen bara bostäder, men den föreslås bli generellt tillämplig på andra lokaler, som till exempel butiker och idrottsarenor.