Haschförsäljarna på Pusher Street i Christiania i Köpenhamn vill att försäljningen ska legaliseras. Genom att göra verksamheten laglig kan försäljarna registrera sig som vanliga affärsidkare och betala skatt.

En av dem, som önskar vara anonym, säger till Politiken:

"Vi kan garantera att det är ett önskvärt scenario från 99 procent av försäljarna. Alla vill hellre kunna stå här med en laglig butik."
Därmed ger sig försäljarna, som dagligen säljer hasch från 25 till 30 bås på en av Europas största illegala haschmarknader, in i diskussionen om Köpenhamns kommuns förslag om legalisering av hasch i huvudstaden.

Hashchförsäljningen på Pusher Street beräknas enligt både säljarna och politikerna omsätta omkring en halv miljard kronor. Sedan tillkommer försäljning via beställningar.

http://politiken.dk/indland/ECE1984639/hashpushere-vil-betale-skat/
http://politiken.dk/indland/danmark620px/ECE1984705/grafik-saadan-fungerer-pusherstreet/
http://politiken.dk/politik/skrivpolitik/ECE1984645/skriv-skal-vi-tjene-skattekroner-paa-hashhandel/
http://www.flashback.se/artikel/3483/haschkonferens-i-kopenhamn
http://www.christiania.org