Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vill stoppa presstödet till Nationaldemokraternas tidning, Nationell Idag. Men presstödskommittén säger att de får behålla sitt presstöd.

Kulturministern vill att presstödskommittén ska "ställa krav på respekt för demokratins idéer eller på annat sätt säkerställa att statligt stöd kan motiveras ur demokratisk synvinkel och lämna förslag i detta hänseende."

Förutom Nationell Idag skulle ett förbud mot presstöd till tidningar med tveksamt demokratiskt innehåll kunna innebära ett stopp för statliga bidrag till tidningar som marxistiska Offensiv och kommunistiska Proletären.

Om staten skulle reglera vilka organisationer som anses vara demokratiska krävs det en granskningsnämnd eller liknande, säger Anna Steele (FP) till Riksdag och Departement. Helene Petersson, socialdemokratisk representant i presstödskommittén, menar att detta skulle strida mot yttrandefriheten.

http://rod.se/kulturministern-vill-stoppa-presstödet-till-odemokratiska-tidningar
http://www.nationellidag.se
http://www.proletaren.se
http://offensiv.socialisterna.org