Andelen svenska hushåll som har en persondator har enligt Rinfo Research ökat med 43 procent det senaste året. I januari i år hade 30 procent av hushållen dator hemma. När samma undersökning gjordes i januari 1994 och januari 1995 visade det sig båda åren att 21 procent av hushållen hade en dator.